Deprecated: Required parameter $options follows optional parameter $loglevels in /home/nnicb8877/domains/nnic.nl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Logger/Joomla.php on line 33

Deprecated: Required parameter $category follows optional parameter $loglevels in /home/nnicb8877/domains/nnic.nl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Logger/Joomla.php on line 33
Bedrijfseconomie & Financieel
  • 20 jaar ervaring!
Bedrijfs economisch & Financieel

Bestuur uw onderneming op basis van de feiten

Exact weten wat de feiten van uw onderneming zijn maakt dat u de gelegenheid heeft om op de juiste gronden de juiste beslissingen te nemen. Cijfers zijn daarbij verreweg het beste hulpmiddel. Wij helpen u te bepalen welke feiten u wilt weten en hoe u die feiten zichtbaar krijgt. Opdat u zo goed mogelijk kunt beslissen!
Uitgangspunt
Om de juiste feiten te kunnen vinden zult u daar moeten zijn waar het plaatje compleet zichtbaar is geworden. Ver boven het normale niveau van de onderneming, badend in het zonlicht.
Informatie
De juiste informatie is de basis van het vinden van de juiste feiten. We zullen dus eerst vaststellen moeten of de juiste informatie voorhanden is of dat die eerst verzameld moet worden.
Instrumenten
Wanneer er een goed overzicht is kan gestart worden met het onderzoeken van vermoedens en opvallende feiten. Nu zijn de juiste gegevens voorhanden en kunnen instrumenten ingezet worden.
U kunt ons inzetten voor allerhande vragen. Wij hebben een sterke bedrijfseconomische achtergrond en die zetten wij graag voor u in. Daarnaast hebben we jarenlange ervaring met het oplossen van vraagstukken.
Kostprijs
Van product & dienst maar ook van (service)afdeling of locatie. Wij kunnen u helpen de juiste kostprijs goed vast te stellen, rekening houdend met de bezetting.
Investering
Uw investeringsbegroting en Return on Investment betrouwbaar vastgesteld. Risico's van investeren minimaliseren door een goed en gedegen advies.
Financiering
Ten behoeve van een financiering een gedegen plan inclusief alle begrotingen en prognoses. Uiteraard ook uw ondernemingsplan vakkundig opgesteld.
Overige vragen
Wat uw vraag op bedrijfs economisch en financieel gebied ook is, wij kunnen u verder helpen! Indien noodzakelijk, werken wij voor u samen met andere experts.

Economisch inzicht is essentieel voor succes!

Blijven beoordelen

Met een goede feitelijke informatie en een gedegen analyse van de cijfers van de onderneming bent u goed op weg. Vervolgens wordt het mogelijk om te blijven meten en trends te signaleren. Ook is het mogelijk om toekomstverwachtingen te spiegelen aan de daadwerkelijke ontwikkelingen. Opdat op tijd bij te sturen is indien noodzakelijk.

Wij kunnen helpen

Effectief de juiste informatie verzamelen om de feiten wanneer het nodig is boven water te kunnen halen. Vanuit de data kan door middel van verschillende perspectieven onderzocht worden of de voorlopige conclusie of een vermoeden juist blijkt te zijn. Vanuit gedegen onderzoek beslissingen nemen maakt het verschil. Cijfers kunnen vaak vanuit verschillende perspectieven bezien worden en conclusies kunnen daarmee veranderen. Het is de kunst de waarde van verschillende perspectieven te vinden en daarmee de ware situatie vast te stellen.

Prachtige verschijnselen

Er gebeuren mooie dingen met uw onderneming. Een goed doorgronden van de werkelijke oorzaken en gevolgen van zowel positieve als negatieve verschijnselen maakt dat u leert wat wel en wat niet werkt voor uw onderneming. Het uitstekend begrijpen van uw onderneming maakt dat u betere beslissingen zult gaan nemen en eenvoudiger 'aan de knoppen' kunt draaien.

Doelen bereiken

Om uw doelen te bereiken is het voortreffelijk begrijpen van uw onderneming een absoluut vereiste. Gezonde activiteiten verklaren, zieke activiteiten duiden en onderwerpen aan maatregelen. Of het nu gaat om consolidatie, inkrimp of uitbreiding van uw activiteiten, doelen bereiken gaat door middel van beslissen op basis van de feiten.

Start nu het gesprek!

Ongeacht de omvang van uw bedrijfsvoering, start nu het gesprek over de ontwikkeling van uw informatiesysteem. Start met het verzamelen van de juiste informatie om eenvoudig de juiste beslissingen te nemen. Doe als de succesvolste bedrijven en organiseer uw bedrijfseconomisch & financieel proces!

Meer info of klant worden?

Direct contact opnemen

Lanceer uw geautomatiseerd informatiesysteem!

Veel mensen denken dat het goed organiseren van het bedrijfseconomisch en financieel proces veel tijd, geld en aandacht kost. Bovendien denken veel ondernemers dat het enorm ingewikkeld is. Dat valt allemaal reuze mee! Wij kunnen u onafhankelijk van software-aanbieders en met ervaring helpen op een economische manier een goed werkend systeem te realiseren.

Eenvoud

In elk bedrijf ontstaat op allerlei plekken informatie. Dit zijn allemaal simpele feiten.

Kostenbesparing

Vastleggen van gegevens bij de bron. Eenmalig en vervolgens als basis voor alle andere handelingen. Bijvoorbeeld een offerte, naar order, naar paklijst, naar factuur, naar verkoopstatistiek, naar balans, naar bank en belasting.

Duidelijkheid

De simpele feiten leveren allemaal eenvoudige conclusies. Het kennen van de feiten maakt dat het begrijpen eenvoudig wordt.

Automatiseren

Veel kan geautomatiseerd worden maar niet alles hoeft geautomatiseerd te worden. De voordelen van automatiseren moeten groter zijn dan de nadelen.

Samenwerking

Vele handen maken licht werk. Vastlegging voor het informatiesysteem vindt daar plaats waar de informatie ontstaat en vervolgens in het gehele proces verder gebruikt.

Terugverdienen

Kosten besparen door slechts 1 keer vastleggen, eenvoudige processen, snelle beschikbaarheid van informatie en betere beslissingen.

Snelheid

Doorlopende vastlegging op het moment van ontstaan maakt het mogelijk om razendsnel tot alle gewenste en noodzakelijke rapportage en informatie te komen. Ideaal voor (bij)sturing, informeren van externe partijen.

Meer weten?

Wij gaan graag het gesprek met u aan over dit onderwerp. Uiteraard eerst geheel vrijblijvend en zonder kosten!

Snel naar andere diensten

  • "De grootste deugd in het leven is ware moed om feiten onder ogen te zien en met ze te leven."
    D.H. Lawrence Engels schrijver 1880-1930.
  • 1