Ed's Blog
Ed's Blog is een verzameling van artikelen met de visie en opmerkingen van NNIC's eigenaar/adviseur Ed Meester. Heb je een vraag, reactie of een leuk idee voor een volgend blog artikel? Neem dan snel contact met ons op!

Lost de nieuwe WKI meer problemen op dan zij veroorzaakt?

In 2022 is de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening aangenomen en in 2024 zal een start genomen met de invoering. Terug gekeken naar het ontstaan van deze wetgeving, was het de bedoeling om de maatschappij te beschermen tegen agressieve incassopraktijken. Volgens mij een goed en nobel streven, passend in de tijd waarin de consument meer en meer beschermd wordt. De incassopraktijk kan ontaarden in een systeem waarin de burger gaat betalen vanwege de praktijken van de incasseur ook al is dat niet terecht en/of mogelijk. De incassopraktijk is tenslotte verworden tot een handelspraktijk en verdienmodel omdat de debiteur de kosten moet betalen. 

Bij Kwik-Fit ging er een oranje lichtje branden

De prijs is een belangrijk middel om klanten te lokken. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit, of je nu rijk of arm bent, de meeste mensen willen zo voordelig mogelijk uit zijn.Een probleem voor iemand anders oplossen op commerciële basis, dat mag je gerust een verdienmodel voor een onderneming noemen. Maar hoe noem je het wanneer je een probleem voor een klant bedenkt en dat vervolgens tegen betaling oplost? Onder dit blog de reactie van Kwik Fit.

Rationeel of Roulette?

Bijzonder vaak valt het me op dat mensen roulette spelen in hun leven. Iedere dag maar weer beslissen ze op basis van hun ‘gevoel’ en dat zou dan leiden dat ze ‘gelukkig zijn’. In m’n eerdere blog ‘Waarom bedrijven niet altijd rationeel beslissen’ ga ik op dit onderwerp in toegepast op het bedrijfsleven, maar nu wil ik eens wat schrijven over het dagelijks leven. De rede is iets wezenlijks dat ons mensen doet verschillen van de andere levende wezens en die rede heeft de mensheid gebracht tot waar ze nu is. Toch wordt 'gevoel' als iets supermenselijks verheven lijkt het wel en ik vind dat een kleine ontdekkingstocht waardig.

Magnifieke Mercedes Machines of kwalitatief hachelijke Apple Macbooks?

 Commerciële bedrijven behoren te streven naar winstmaximalisatie. Maar hoe behoort een bedrijf zich te gedragen? Ethisch handelen, rekening houden met culturele waarden en verwachtingen die een consument heeft, het juiste midden vinden in de belangen van alle stakeholders, is dat wel iets wat van bedrijven verwacht mag worden? Een internationaal bedrijf opereert op allemaal verschillende geografische (deel)markten, met allen differentiaties is normen en waarden.

HOOP!

In deze wereld van de doorlopende dagelijkse teleurstelling van velen in onze wereld wordt grote oorzaak gevonden in hoop. Mensen willen graag dat een bepaald positief iets zich gaat voordoen of juist een negatief iets weer niet. Dat kan op verschillende manieren, hopen en verwachten. Verwachten noem ik dan hetgeen wat een individu zich toewenst op basis van iets wat rechtvaardigt om een bepaalde uitkomst te verwachten en daarnaast is er de hoop, die geen enkele basis behoeft te hebben. De hoop is het eenvoudig hopen dat iets zich wel of niet gaat voordoen.

Waarheid, geheimen en leugens - A different kind of honesty

‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel (Nederlands gezegde)’ en ‘Three things cannot long remain hidden: The sun, the moon and the truth' (Seneca). De derde die ik hier noem: 'A different kind of honesty' (Engels gezegde) De waarheid komt altijd boven water, dat is het algemene uitgangspunt. Ik vind het niet zo belangrijk of de leugen achterhaald wordt (door iemand anders), de waarheid moet de centrale spil in mijn denken, handelen en spreken en daarmee leven vervullen.

Vooruit denken

Te vaak betrap ik mezelf er op dat ik niet vooruit denk. Stilstaan of in het verleden denken is gepast voor bewuste momenten, maar niet in het dagelijks leven. Want leven is bewegen, iets dat stilstaat in plaats en tijd is niet. Het hier en nu is een resultaat van het verleden, maar het verleden is niet nu en hoeft morgen niet te zijn, terwijl verleden, heden en toekomst onlosmakelijk verbonden zijn op een manier waarbij jezelf jouw toekomst meebepalen kunt.