Over ons

Al in 1996 is de basis gelegd voor het huidige NNIC Business Support. Gestart in 1996 als incasso-organisatie voor met name tankstations en videotheken bleek het bedrijf in 1998 al zodanig gegroeid dat het tijd werd om een nieuwe eigenaar te vinden. Tijdens het afstuderen aan de Hanzehogeschool Groningen vond Ed Meester het tijd om zijn eerste onderneming te kopen en werd het Groninger Noord Nederlandse Incasso Combinatie zijn eerste onderneming.

In de jaren daarna verhuisde het bedrijf naar Winschoten en werd het NNIC Incassocombinatie. Het bedrijf begon naast tankstations en videotheken ook diverse andere kleine bedrijven te bedienen. Daarnaast ontstond AYM Consultancy, dat in de beginjaren met name opdrachten voor de projectontwikkeling uitvoerde. Ondertussen werd ook de koers van NNIC veranderd, van bedrijf dat zich richtte op kleine ondernemingen werd steeds meer het wat grotere MKB bediend. 

Ondertussen begon de incassomarkt te veranderen en grootschaliger te worden. Oude doelgroepen die NNIC bediende begonnen behoorlijke vormen aan te nemen. In de benzinemarkt bediende het bedrijf ondertussen klanten door het gehele land, met een concentratie in het Noorden en in de Randstad, het bedrijf werd marktleider voor de incasso voor videotheken. Toch bleef de koers steeds verlegd te worden en een specialisatie in de beton- en bestratingswereld ontstond. 

Alhoewel het bedrijf in de periode van 2006 tot 2008 behoorlijke vormen begon aan te nemen werd toch besloten te bewegen uit de markt voor incasso op particuliere klanten. Dit was op zich best vreemd in de markt, NNIC draaide met een miljoenenomzet en duizenden vorderingen per jaar. Waar de meeste collega's op expansie gingen koersen ging NNIC meer en meer voor de kwaliteitsincasso en grotere werken. 

Begin van de jaren 10 bleek de visie van NNIC de juiste, er zaten wetswijzigingen aan te komen die met name in de particuliere incasso grote veranderingen gingen brengen. De incassoprovisies die al jarenlang niet verhoogd waren kwamen immens onder druk te staan in de particuliere incasso; met de invoering van de Wet Incassokosten was een grote ommekeer in de markt gekomen. 

De komende jaren zal naar onze verwachting de winstgevendheid uit de markt verder en verder dalen. In onze visie blijven wij wel succesvol problemen omtrent betaling oplossen; waarbij wij een meerwaarde betekenen voor de klant. Toch is het onmiskenbaar dat op lange termijn de toekomst van de markt voor incasso onzeker is. 

Omdat al vanaf begin jaren 2000 er via AYM Consultancy werken werden uitgevoerd in de advies-sfeer was het logisch om nieuwe toekomst te vinden in een brede bedrijfskundige advisering. Daarom was 2016, 20 jaar na de start van NNIC, het jaar om NNIC Business Support, een combinatie van NNIC Incassocombinatie en AYM Consultancy te realiseren. 

En, het was tijd geworden om te doen wat we echt leuk vinden om te doen; klanten helpen om doelen te realiseren. Vandaar ook de toevoeging ' Business Support ' ; wij helpen bedrijven die onze klant zijn. En dat doen we heel erg graag. Laat u verbazen door onze kennis, kunde en frisse blik op ondernemen! En, zoals altijd zijn wij de gedegen, betrouwbaar en een solide partner.

Per 1 maart 2024 zijn wij gestopt met incassodiensten voor consumentenmarkten. Dit is een logisch gevolg van de koers die eigenlijk al in 2006 werd ingezet en in 2016 versterkt werd door meer en meer van de incassomarkt af te bewegen. Advisering en bijstand van bedrijven heeft in de periode 2016 tot 2024 de overhand genomen en consumentenincasso was eigenlijk al in 2016 ten einde gekomen omdat we (na de dossiers zoveel mogelijk afgewerkt te hebben) gestopt zijn met klanten die deze zaken aanleverden. 

De wereld verandert voortdurend, dus het is niet meer dan logisch dat een onderneming ook steeds verandert. Een natuurlijk, gezond en inspirerend proces.