Legal documents
Ons beleid helder en inzichtelijk voor u. Mail ons voor meer informatie!

Informatie over onze klachtenregeling

Open en eerlijke communicatie waarderen we enorm. Ook klachten zijn een vorm van communicatie waar u bij ons mee terecht komt en we nemen dat serieus. Daarom hebben we een klachtenregeling!

 

Sinds begin 2024 is NNIC Business Support lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundig Adviseurs. Dat betekent dat wij werken volgens een gedragscode en ons daar ook aan moeten houden. In deze gedragscode, die u ook in kunt zien op de website van het NVRA, staan diverse belangrijke regels en wij onderschrijven en respecteren die regels. U kunt dat zien als de regels van de Orde van Advocaten, het notariaat of de gerechtsdeurwaarders. Deze regels zijn er om goede en correcte omgang te waarborgen. Maar daarnaast zijn goed fatsoen, respect en onafhankelijkheid erg belangrijk. Natuurlijk doen wij ons best voor onze klant, maar dat betekent niet dat we voorbij gaan aan gewone normen en waarden. Natuurlijk gaat dat wel eens mis en dan is het goed dat u ons laat weten dat u het voor u niet zo goed is gegaan met ons. U helpt ons daarmee te leren en geeft ons de kans om te reageren.

 

Heeft u een vraag of een klacht? Onze procedure werkt als volgt:

 

1. Laat ons weten dat u een klacht heeft over ons optreden of handelswijze (of waar u het mee oneens bent). U kunt ons gewoon mailen op ons algemeen mailadres, of via het contactformulier.

2. U ontvangt zodra wij het bericht hebben gelezen een ontvangstbevestiging. Doorgaans binnen een werkdag, uiterlijk binnen 3 werkdagen. 

3. Wij reageren inhoudelijk en per mail op uw klacht.

 

Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u bij onze beroepsvereniging NVRA terecht met uw klacht.

 

Verdere informatie die mogelijk van belang is:

Op de website van NVRA vindt u de klachtenregeling maar ook de gedragscode. Wilt u die informatie inzien: klik hier

 

Tot slot: Vergeeft u ons alstublieft dat wij fouten maken. Dat gebeurt vaak en altijd op de verkeerde momenten. Om wat voor reden dan ook. Meestal omdat we onze klanten zo graag helpen en omdat we allerhande rare veronderstellingen en vooroordelen hebben. Of omdat een gesprek fout gaat omdat we onbedoeld ergens verkeerd op reageren. Dat gebeurt nu eenmaal en we hebben er achteraf spijt van. Maar wijs ons hierop en laat het ons weten, geef ons de kans om het recht te zetten of wanneer we u schaden of benadelen, het te corrigeren. Heel erg bedankt voor uw begrip en geduld.